Bayou Besties. 5x5, watercolour & copic.

(give Tia a haircut, it’s the twenties!!)

Bayou Besties. 5x5, watercolour & copic.

(give Tia a haircut, it’s the twenties!!)